CCDigital24
 
Quins projectes busquem?
Iniciatives que mostrin l'estat de l'art amb evidència empírica: estudis, projectes de recerca, entre altres.
Propostes que mostrin perspectiva inclusiva i lluita contra la bretxa digital: projectes en nínxols específics, edatisme digital, gènere, renda, nova ruralitat, etc.
Iniciatives que mostrin:
a) Acompanyament i itineraris de capacitació.
b) Ecosistema: projectes col·laboratius, multiterritorials, d’impacte massiu, entre altres.
c) Avaluació de resultats.
CCDigital24